Vpišite ključne besede

O Ypsilonu

Kaj je Zavod Ypsilon?

Zavod Ypsilon je stičišče in miselno središče za proaktivne, razmišljujoče in odgovorne predstavnike generacije Y.

Poslanstvo

Povezovanje, sodelovanje, osveščanje in izobraževanje predstavnikov generacije Y, da bodo odgovorno ustvarjali skupno prihodnost za vse.

Vizija

Povezovati različne deležnike pri delovanju Zavoda Ypsilon za doseganje skupne prihodnosti. Prispevati k razvoju kompetenc in dvigu zavesti posameznikov kot odgovor na vse večje družbene izzive.

Vrednote

Sodelovanje, odgovornost, spoštovanje, prijateljstvo, optimizem. Za skupno prihodnost!

Namen

Spodbujati in omogočati glas mladih. Razvijati medgeneracijsko sodelovanje. Ustvarjati most med izobraževanjem in zaposlovanjem mladih.

PROCES Y.BUSINESS PROGRAMA

#START Y.BUSINESS

Start a business -> Graphic design -> Networking & selling

#GROW Y.BUSINESS

Social media marketing -> Manage like a PRO -> Public speaking & pitching

#SUSTAIN Y.BUSINESS

Negotiations & partnership -> Optimize your business -> Inspirational leadership

100

ČLANOV

300

DELAVNIC

30

PARTNERJEV

120

PREDAVATELJEV

GLAVNI PARTNERJI