Vpišite ključne besede

PODPORNIKI

PODPORNIKI PROGRAMA Y.BUSINESS  2018/19

  Hvala Maši Ribnikar Kajtner za veščine o voditeljstvu, ki jih je ponazorila tudi s praktičnimi primeri.

Hvala Nataši Rojec Spindler za izvedbo Design Thinking delavnice. Metodo uporabljajo tudi v podjetju SAP.

   Nekdanja strokovna direktorica Zavoda Ypsilon je mlade opolnomočila z znanjem o motivaciji in upravljanju s časom.

 Jaka Kladnik je z vnemo udeležencem ponazoril Scrum metodologijo.

PODPORNIKI PROGRAMA Y.STARTUP 2018/19

                    

 

PODPORNIKI PRETEKLIH LET