Vpišite ključne besede

Predavatelj

Manja Munda

Manja ima večletne izkušnje iz različnih področji. Od organizacije dogodkov, do marketinga in razvoja novih produktov. Na profesionalni poti se nenehno srečuje s finančnim in strateškim planiranjem, iskanjem partnerjev in poslovnih priložnosti, ter razvojem tržnih dejavnosti. Izkušnje je nabirala skozi delo v različnih podjetjih iz različnih sektorjev – od start-upov, do neprofitnih organizacij. Znanje pogosto deli na različnih delavnicah marketinga, financ, razvoja idej, strateškega planiranja in implementacije. V času specialistov se opisuje kot generalist, ki je potreben za celostni razvoj organizacij.

Ostali predavatelji